امروز : دوشنبه 26 مهر 1400 بروزرسانی:1400/07/26
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
55دستورالعمل ماده 5 قانون جامع نظام دامپروری کشور1394/03/02 
210ضوابط و مقررات فنی تخصیص پهنه‎های دریایی به متقاضیان مزارع پرورش ماهی در قفس1396/03/08 
211ضوابط و مقررات فنی تخصیص اراضی ساحلی پشتیبان مزارع پرورش ماهی در قفس در دریا در شمال و جنوب کشور1396/03/08 
190دستورالعمل سردابی1395/10/06 
10326دستورالعمل ماده 5 قانون جامع نظام دامپروری کشور1398/04/05 
10327فرم زنان آبزی پرور
1398/04/05 
10329فرم زنان آبزی پرور
1398/04/05 
30370گزارش عملکرد معاونت آبزی پروری 13971399/04/21
گزارش عملکرد معاونت آبزی پروری 1397

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست